Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie
59-300 Lubin
ul. Rzeźnicza 1
Telefony:
Centrala: 76 746 80 00
Sekretariat: 76 746 80 01
Sekretariat: 76 746 80 08
Fax: 76 746 80 05
Pogotowie wodociągowe: 994

e-mail: mpwik@mpwik.lubin.pl
strona internetowa: www.mpwik.lubin.pl

NIP: 692-02-12-117
REGON: 390273655

Zarejestrowane: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu KRS 0000065204

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski
Data wytworzenia: 10-04-2010
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski
Data wprowadzenia: 10-04-2010 11:57
Zaktualizowal(a): Robert Palica
Ostatnia aktualizacja: 01-07-2013 11:06
Liczba odwiedzin: 55071