Archiwum Zamówień Publicznych

Rok 2016

Zamówienia publiczne (klasyczne i sektorowe)ZAMÓWIENIE ZP/2/2016 - Modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku socjalno-biurowym na bazie zaplecza technicznego MPWiK Spółka z o.o. w Lubinie


Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/2/2016 z dnia 13.04.2016


Dokumentacja:

SIWZ

Projekt budowlany

Instalacje elektryczne

Instalacje sanitarne

Przedmiar budowlany

Przedmiar elektryczny

Przedmiar sanitarny


Odpowiedzi na zapytania do zapisów SIWZ:

Odpowiedzi z dnia 22.04.2016


Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/2/2016 z dnia 11.05.2016


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/2/2016 z dnia 14.09.2016


ZAMÓWIENIE ZP/1/2016 - Świadczenie usług porządkowych


Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/1/2016 z dnia 22.01.2016


Udzielenie zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/1/2016 z dnia 22.02.2016Zamówienia publiczne (sektorowe podprogowe)


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP60/2016 - Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 wytwarzanych na Oczyszczalni ścieków podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/60/2016 z dnia 29.12.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP68/2016 - Dostawa siarczanu żelaza do chemicznego strącania fosforu ze ścieków


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/68/2016 z dnia 27.12.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP65/2016 - Przebudowa części mechaniczno-biologicznej i rozbudowa części osadowo-biogazowej istniejacej oczyszczalni ścieków w Lubinie


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/65/2016 z dnia 20.12.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP62/2016 - Przebudowa części mechaniczno-biologicznej i rozbudowa części osadowo-biogazowej istniejacej oczyszczalni ścieków w Lubinie


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZSP/62/2016 z dnia 08.12.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP54/2016 - Przetwarzanie odpadów wytwarzanych na obiektach MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/54/2016 z dnia 26.10.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP52/2016 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Skłodowskiej-Curie (tereny przy byłej fabryce domów) - etap III


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/52/2016 z dnia 30.09.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP51/2016 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Skłodowskiej-Curie (tereny przy byłej fabryce domów) - etap II


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/51/2016 z dnia 30.09.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP42/2016 - Dostawa paliw płynnych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/42/2016 z dnia 15.09.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP46/2016 - Budowa sieci wodociągowej przy ul. Ścinawskiej (działka nr 381)


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/46/2016 z dnia 12.09.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP43/2016 - Budowa sieci wodociągowej przy ul. 1 Maja - etap II (od ul. Chocianowskiej do ul. Kolejowej)


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/43/2016 z dnia 22.08.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP40/2016 - Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kasztanowej, Cisowej, Wiązowej, Jarzębinowej, Akacjowej, Jana Pawła II w Lubinie - etap I


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/40/2016 z dnia 13.07.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP39/2016 - Wykonanie otworu awaryjnego III z A dla studni III z (303) na ujęciu wody Koźlice II

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/39/2016 z dnia 01.07.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP28/2016 - Dostawa polielektrolitów na Oczyszczalnię ścieków MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/28/2016 z dnia 30.06.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP35/2016 - Ułożenie rur osłonowych dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod drogą ekspresową S3 (w rejonie ul. Przemysłowej)


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/35/2016 z dnia 20.06.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP34/2016 - Modernizacja sterowania i automatyki zarządzającej pracą studni głębinowych oraz urządzeń technologicznych ZUW 5 w Lubinie


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/34/2016 z dnia 14.06.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP32/2016 - Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/32/2016 z dnia 13.06.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP31/2016 - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 05 wytwarzanego na Oczyszczalni ścieków podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/31/2016 z dnia 08.06.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP30/2016 - Bezwykopowa renowacja kanałów sanitarnych za pomocą krótkiego rękawa poliuretanowego


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/30/2016 z dnia 06.06.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP29/2016 - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 05 wytwarzanego na Oczyszczalni ścieków podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZSP/29/2016 z dnia 17.05.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP25/2016 - Dostawa samochodu ciężarowego ze skrzynią samowyładowczą


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/25/2016 z dnia 26.04.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP24/2016 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w ul. 1 Maja, Skłodowskiej-Curie i Bema - I etap


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/24/2016 z dnia 14.04.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP23/2016 - Bezwykopowe renowacje studni kanalizacyjnych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/23/2016 z dnia 11.04.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP21/2016 - Modernizacja metodą bezwykopową odcinka sieci wodociągowej dn 600mm przy ul. Chocianowskiej


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/21/2016 z dnia 08.04.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP8/2016 - Bezwykopowa modernizacja kanałów sanitarnych za pomocą długiego rękawa epoksydowego


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/8/2016 z dnia 04.03.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP3/2016 - Dostawa wodomierzy oraz elementów systemu odczytów radiowych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/3/2016 z dnia 02.02.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP2/2016- Dostawa elementów rusztu napowietrzającego do bloku biologicznego na Oczyszczalni ścieków


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/2/2016 z dnia 18.01.2016
Zamówienia publiczne (społeczne podprogowe)


ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP1/2016 - Usługi ochrony


Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - SZP/1/2016 z dnia 08.11.2016

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - SZP/1/2016 z dnia 24.11.2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - SZP/1/2016 z dnia 02.12.2016

Rok 2015

Zamówienia publiczne (klasyczne i sektorowe)ZAMÓWIENIE ZP/5/2015 - Świadczenie usług porządkowych

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/5/2015 z dnia 01.12.2015


SIWZ:

SIWZ do ZP 5/2015


Zmiany SIWZu:

Modyfikacja nr 1 z dnia 04.12.2015 r.


Wyjaśnienia do SIWZu:

Wyjaśnienia z dnia 08.12.2015 r.


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania :

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP/5/2015 z dnia 22.12.2015


ZAMÓWIENIE ZP/4/2015 - Usługi ochrony

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Usługi ochrony - ZP/4/2015 z dnia 09.11.2015

SIWZ do ZP/4/2015 z dnia 09.11.2015


Zmiany SIWZu:

Modyfikacja nr 1 z dnia 16.11.2015 r.


Wybór oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 24.11.2015 r.


Udzielenie zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02.12.2015 r.


ZAMÓWIENIE ZP/3/2015 - Świadczenie usług nadzoru serwisowego ZSI


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi - ZP/3/2015 z dnia 04.09.2015


Udzielenie zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP 3/2015 z dnia 09.11.2015 r.


ZAMÓWIENIE ZP/2/2015 - Budowa ogrodzenia oraz przyłącza kanalizacji deszczowej dla hali kortów tenisowych


Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Budowa ogrodzenia oraz przyłącza kanalizacji deszczowej dla hali kortów tenisowych - ZP/2/2015 z dnia 24.02.2015

SIWZ do ZP/2/2015 z dnia 24.01.2015

Dokumenty do ZP/2/2015:

Przedmiar - ogrodzenie

Przedmiar - przyłącze kanalizacji deszczowej

Dokumentacja - ogrodzenie

Dokumentacja - przyłącze kanalizacji deszczowej


Wyjaśnienia do SIWZ:

Treść wyjaśnień do SIWZ z dnia 05.03.2015 r.


Wybór oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty ZP 2/2015 z dnia 18.03.2015 r.


Udzielenie zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP 2/2015 z dnia 08.04.2015 r.


ZAMÓWIENIE ZP/1/2015 - Kredyt inwestycyjny długoterminowy na budowę hali tenisowej


Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony pn. Kredyt inwestycyjny długoterminowy na budowę hali tenisowej - ZP/1/2015 z dnia 23.01.2015

SIWZ do ZP/1/2015 z dnia 23.01.2015

Dokumenty Zamawiającego istotne przy ocenie ryzyka kredytowego (zgodnie z zał. 5 do SIWZ):

Dokument nr 1

Dokument nr 2

Dokument nr 3

Dokument nr 4

Dokument nr 5

Dokument nr 6

Dokument nr 7

Dokument nr 8

Dokument nr 9

Dokument nr 10

Dokument nr 11

Dokument nr 12

Dokument nr 13

Dokument nr 14

Dokument nr 15

Dokument nr 16

Dokument nr 17


Wyjaśnienia do SIWZ:


Treść wyjaśnień do SIWZ z dnia 12.02.2015 r.

Załączniki do wyjaśnień do SIWZ - część 1

Załączniki do wyjaśnień do SIWZ - część 2

Załączniki do wyjaśnień do SIWZ - część 3


Treść wyjaśnień do SIWZ z dnia 18.02.2015 r.


Treść wyjaśnień i zmian do SIWZ z dnia 20.02.2015 r.


Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu ZP/1/2015:

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu ZP/1/2015 z dnia 25.02.2015 r.


Wybór oferty do ZP/1/2015:

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP/1/2015 z dnia 11.03.2015 r.


Udzielenie zamówienia do ZP/1/2015:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP/1/2015 z dnia 07.04.2015 r.


Zamówienia publiczne (sektorowe podprogowe)ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP64/2015 - Odbiór oraz przetwarzanie odpadu o kodzie 19 08 05 (ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) w procesach odzysku lub unieszkodliwiania wytwarzanego podczas oczyszczania ścieków komunalnych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/64/2015 z dnia 23.12.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP63/2015 - Odbiór oraz odzysk odpadu o kodzie 19 08 05 (ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) w procesie kompostowania wytwarzanego podczas oczyszczania ścieków komunalnych

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZSP/63/2015 z dnia 09.12.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP56/2015 - Odbiór oraz odzysk odpadu o kodzie 19 08 05 (ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) w procesie kompostowania wytwarzanego podczas oczyszczania ścieków komunalnych

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZSP/56/2015 z dnia 30.11.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP52/2015 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej dz. nr 395 i 1070/11 oraz dla budynków przy ul. Okrzei 2 i Chocianowskiej 16

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/52/2015 z dnia 02.11.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP49/2015 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Skłodowskiej-Curie (fabryka domów)

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/49/2015 z dnia 21.10.2015


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/49/2015 z dnia 20.10.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP48/2015 - Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Olchowej, Bukowej, Sosnowej, Lipowej i Osiedlowej - etap II

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/48/2015 z dnia 20.10.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP45/2015 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Reja, Prusa i Odrodzenia - etap I

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/45/2015 z dnia 11.09.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP40/2015 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cedyńskiej i Skłodowskiej-Curie

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/40/2015 z dnia 02.09.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP39/2015 - Budowa sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 3 (w stronę ul. Małomickiej)

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/40/2015 z dnia 02.09.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP36/2015 - Dostawa samochodu osobowo-dostawczego

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/36/2015 z dnia 31.07.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP28/2015 - Dostawa, montaż i rozruch agregatu prądotwórczego

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/28/2015 z dnia 30.06.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP29/2015 - Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/29/2015 z dnia 15.06.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP24/2015 - Bezwykopowe renowacje studni kanalizacyjnych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/24/2015 z dnia 19.05.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP25/2015 - Budowa sieci wodociągowej DN 400 w ul. Kilińskiego (przebudowa w związku z budową boiska)

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/25/2015 z dnia 12.05.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP20/2015 - Wykonanie otworu zastępczego 7 z bis dla uszkodzonej studni 7 z (507) na ujęciu wody Osiek II

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/20/2015 z dnia 06.05.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP16/2015 - Bezwykopowa renowacja kanałów sanitarnych za pomocą krótkiego rękawa poliuretanowego

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/16/2015 z dnia 10.04.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP15/2015 - Wykonanie sieci wodociągowej w rejonie ulic: Olchowej, Bukowej, Sosnowej, Lipowej i Osiedlowej - etap I

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/15/2015 z dnia 09.04.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP 6/2015 - Bezwykopowa modernizacja kanałów sanitarnych za pomocą długiego rękawa epoksydowego

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/6/2015 z dnia 25.02.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP 2/2015 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla obiektów sportowych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/2/2015 z dnia 28.01.2015

Rok 2014

Zamówienia publiczne (klasyczne i sektorowe)


ZAMÓWIENIE ZP/4/2014 - Lubin: Budowa hali tenisowej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane ZP/4/2014 z dnia 06.10.2014

SIWZ do ZP/4/2014 z dnia 06.10.2014

Projekt budowlany do ZP/4/2014

Projekt wykonawczy do ZP/4/2014

Przedmiary do ZP/4/2014


Wyjaśnienia do ZP/4/2014 z dn. 13.10.2014 r.


Wyjaśnienia 1 do ZP/4/2014 z dn. 16.10.2014 r.

Wyjaśnienia 2 do ZP/4/2014 z dn. 16.10.2014 r.

- dokumentacja do Wyjaśnień do ZP/4/2014 z dn. 16.10.2014 r. (plik skompresowany .zip)

- mapa do celów projektowych do Wyjaśnień do ZP/4/2014 z dn. 16.10.2014 r. (plik skompresowany .zip)


Wyjaśnienia do ZP/4/2014 z dn. 17.10.2014 r.


Wyjaśnienia do ZP/4/2014 z dn. 20.10.2014 r.


Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP/4/2014 z dn. 24.10.2014 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP/4/2014 z dn. 14.11.2014 r.ZAMÓWIENIE ZP/3/2014 - Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków i laboratorium

Ogłoszenie o zamówieniu ZP/3/2014 z dnia 08.05.2014

SIWZ do ZP/3/2014 z dnia 08.05.2014

Projekt do ZP/3/2014

Przedmiar do ZP/3/2014

STWIOR do ZP/3/2014


Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP3/2014 z dnia 09.06.2014


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP3/2014 z dnia 24.06.2014ZAMÓWIENIE ZP/2/2014 - Dostawa komputerów biurkowych i przenośnych oraz systemów informatycznych

Ogłoszenie o zamówieniu ZP/2/2014 z dnia 05.02.2014

SIWZ do ZP/2/2014 z dnia 05.02.2014

Wyjaśnienia 1 do ZP/2/2014

Zmiany do SIWZ do ZP/2/2014


Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP2/2014 z dnia 24.02.2014


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP2/2014 z dnia 27.03.2014ZAMÓWIENIE ZP/1/2014 - Modernizacja pomieszczeń magazynowych na zaplecze parku edukacyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP1/2014 z dnia 10.01.2014

SIWZ do ZP1/2014 z dnia 10.01.2014

Dokumentacja do ZP1/2014

Wyjaśnienia 1 do ZP1/2014

Wyjaśnienia 2 do ZP1/2014


Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP1/2014 z dnia 05.02.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane z dnia 17.02.2014Zamówienia publiczne sektorowe podprogowe


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP 51/2014 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla obiektów sportowych

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZSP/51/2014 z dnia 07.01.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP 50/2014 - Zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/50/2014 z dnia 22.12.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/46/2014 - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/46/2014 z dnia 25.11.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/45/2014 - Budowa sieci wodociągowej przy ul. Skłodowskiej-Curie w Lubinie w drodze krajowej nr 3

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/45/2014 z dnia 29.10.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/44/2014 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Księcia Ludwika I

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/44/2014 z dnia 23.10.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/42/2014 - Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wójta Henryka

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/42/2014 z dnia 06.10.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/41/2014 - Dostawa paliw płynnych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/41/2014 z dnia 16.09.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/39/2014 - Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. Mickiewicza nr 32-36 i 20-24 do ul. Spacerowej - etap I i etap II A

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/39/2014 z dnia 13.08.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/38/2014 - Budowa sieci wodociągowej przy ul. Skłodowskiej-Curie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do torów kolejowych w kierunku KGHM

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/38/2014 z dnia 14.08.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/36/2014 - Czyszczenie i monitoring kolektora sanitarnego

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/36/2014 z dnia 12.08.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/34/2014 - Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Topolowej, Dębowej, Cisowej - Etap I

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/34/2014 z dnia 06.08.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/32/2014 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rynek 13-18

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/32/2014 z dnia 25.06.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/31/2014 - odbiór osadów

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/31/2014 z dnia 27.06.2014


Rok 2013

ZAMÓWIENIE ZP/1/2013 - Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 PLN.


Ogłoszenie o zamówieniu ZP1/2013 z dnia 28.01.2013


SIWZ do ZP1/2013


Wyjaśnienia do SIWZ ZP1/2013 z dnia 08.02.2013


Wyjaśnienia do SIWZ ZP1/2013 z dnia 13.02.2013


Wyjaśnienia do SIWZ ZP1/2013 z dnia 20.02.2013


Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP1/2013 z dnia 26.02.2013


Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP1/2013 z dnia 11.03.2013ZAMÓWIENIE ZP/2/2013 - Sprzedaż, dostawa i uruchomienie fabrycznie nowych komputerów.


Ogłoszenie o zamówieniu ZP2/2013 z dnia 05.03.2013


SIWZ do ZP2/2013


Wyjaśnienie do SIWZ ZP2/2013 z dnia 08.03.2013


Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP2/2013 z dnia 26.03.2013


Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP2/2013 z dnia 09.04.2013ZAMÓWIENIE ZP/3/2013 - Zamawiający ogłasza o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin".


Treść ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnoty Europejskich w dniu 15.03.2013r. i została opublikowana w dniu 20.03.2013r.


Ogłoszenie o zamówieniu ZP3/2013 z dnia 20.03.2013

SIWZ i załączniki:


SIWZ do ZP3/2013


Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


Załącznik nr 2 -Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1


Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia


Załącznik nr 4 - Wykaz usług wraz z dowodami


Załącznik nr 5 - Wykaz pojazdów


Załącznik nr 6 - Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia


Załącznik nr 7 - Oświadczenie o wielkości zatrudnienia


Załącznik nr 8 - Lista/informacja o podmiotach należących do grupy kapitałowej


Załącznik nr 9 - Zobowiązania do udostępnienia zasobów


Załącznik nr 10 - Oświadczenie że wykonawca spełnia wymagania dotyczące wyposażenia pojazdów w system monitoringu i czujników


Załącznik nr 11 - Oświadczenie o posiadaniu bazy


Załącznik nr 12 - Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia


Załącznik nr 13 - Projekt umowyPytania :

Wyjaśnienia do SIWZ ZP3/2013 z dnia 08.04.2013


Wyjaśnienia 1 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 11.04.2013

Wyjaśnienia 2 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 11.04.2013

Sprostowania z dnia 12.04.2013 do wyjaśnienia do SIWZ ZP3/2013 z dnia 08.04.2013

Wyjaśnienia 1 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 12.04.2013

Wyjaśnienia 2 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 12.04.2013

Wyjaśnienia 3 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 12.04.2013

Wyjaśnienia do SIWZ ZP3/2013 z dnia 15.04.2013

Sprostowania z dnia 15.04.2013 do wyjaśnienia do SIWZ ZP3/2013 z dnia 08.04.2013


Zmiany SIWZu :


Modyfikacja nr 1 z dnia 08.04.2013


Modyfikacja nr 2 z dnia 11.04.2013


Wybór oferty:


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP03/2013 z dnia 14.05.2013


Udzielenie zamówienia :

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP3/2013 z dnia 16.07.2013ZAMÓWIENIE ZP/4/2013 - Budowa fontanny przy ul. Kruczej wraz z przyłączami.


Ogłoszenie o zamówieniu ZP4/2013 z dnia 21.03.2013


SIWZ do ZP4/2013


Dokumentacja techniczna do ZP4/2013


Wyjaśnienia do SIWZ ZP4/2013 z dnia 03.04.2013


Wybór oferty :


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP4/2013 z dnia 16.04.2013


Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP4/2013 z dnia 23.04.2013ZAMÓWIENIE ZP/5/2013 - Zakup oprogramowania do PSION i podniesienie wersji do Kom Inkaso Pro /część ZSI /


Ogłoszenie o zamówieniu ZP5/2013 z dnia 29.03.2013

Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP5/2013 z dnia 10.07.2013ZAMÓWIENIE ZP/6/2013 - Dostawa agregatów i silników głębinowych


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP6/2013 z dnia 30.04.2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP6/2013 z dnia 14.05.2013ZAMÓWIENIE ZP/7/2013 - Dostawa serwera pod system zarządzania odpadami oraz komputerów biurowych z systemem informatycznym


Ogłoszenie o zamówieniu ZP7/2013 z dnia 15.05.2013

SIWZ do ZP7/2013


Pytania :


Wyjaśnienia do SIWZ ZP7/2013 z dnia 20.05.2013


Zmiany SIWZu :


Modyfikacja nr 1 z dnia 20.05.2013


Wybór oferty :


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP7/2013 z dnia 17.06.2013


Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP7/2013 z dnia 24.06.2013ZAMÓWIENIE ZP/8/2013 - Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych


Ogłoszenie o zamówieniu ZP8/2013 z dnia 20.06.2013


SIWZ do ZP8/2013


Pytania :


Wyjaśnienia do SIWZ ZP8/2013 z dnia 26.06.2013


Wyjaśnienia1 do SIWZ ZP8/2013 z dnia 26.06.2013


Wyjaśnienia2 do SIWZ ZP8/2013 z dnia 26.06.2013


Wyjaśnienia3 do SIWZ ZP8/2013 z dnia 26.06.2013


Wyjaśnienia4 do SIWZ ZP8/2013 z dnia 27.06.2013


Wybór oferty :


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP8/2013 z dnia 19.07.2013


Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP8/2013 z dnia 13.07.2013ZAMÓWIENIE ZP/9/2013 - Dostawa oleju opałowego


Ogłoszenie o zamówieniu ZP9/2013 z dnia 18.07.2013

SIWZ do ZP9/2013


Wybór oferty:


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP9/2013 z dnia 09.08.2013


Udzielenie zamówienia:


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP9/2013 z dnia 16.09.2013ZAMÓWIENIE ZP/10/2013 - Wykonanie modernizacji kotłowni olejowej na potrzeby ogrzewania oczyszczalni ścieków i laboratorium


Ogłoszenie o zamówieniu ZP10/2013 z dnia 18.07.2013

SIWZ do ZP10/2013


Pytania :


Wyjaśnienia do SIWZ ZP10/2013 z dnia 24.07.2013


Dokumentacja ZP10/2013


Przedmiary ZP10/2013


Wybór oferty :


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP10/2013 z dnia 08.08.2013


Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP10/2013 z dnia 20.08.2013ZAMÓWIENIE ZP/11/2013 - Dostawa paliw płynnych.


Ogłoszenie o zamówieniu ZP11/2013 z dnia 31.07.2013

SIWZ do ZP11/2013


Wyjaśnienia do SIWZ ZP 11/2013 z dnia 05.08.2013


Unieważnienie postępowania ZP 11/2013 z dnia 23.08.2013ZAMÓWIENIE ZP/12/2013 - świadczenie usług nadzoru serwisowego ZSI


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi ZP12/2013 z dnia 03.10.2013

Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP12/2013 z dnia 19.11.2013ZAMÓWIENIE ZP/13/2013 - świadczenie usług ochrony fizycznej i mienia na rzecz MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie


Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP13/2013 z dnia 25.11.2013


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP13/2013 z dnia 02.12.2013ZAMÓWIENIE ZP/14/2013 - usługi porządkowe


Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP14/2013 z dnia 10.12.2013


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP14/2013 z dnia 15.01.2014


Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Dariusz Oświeczyński
Data wytworzenia: 09-06-2014
Wprowadzil(a): Dariusz Oświeczyński
Data wprowadzenia: 09-06-2014 13:16
Zaktualizowal(a): Dariusz Oświeczyński
Ostatnia aktualizacja: 09-06-2014 13:52
Liczba odwiedzin: 2806