Archiwum Zamówień Publicznych

Rok 2017

Zamówienia publiczne (klasyczne i sektorowe) 2017

ZAMÓWIENIE ZP/8/2017 - Świadczenie usług nadzoru serwisowego ZSI


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/8/2017 z dnia 16.11.2017

ZAMÓWIENIE ZP/7/2017 - "Modernizacja stropodachu budynku nr 2" i "Remont stropodachu budynków nr 5 i 6" na terenie bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie


Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/7/2017 z dnia 08.09.2017


SIWZ i załączniki:

SIWZ do ZP/7/2017

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2A - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2B - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 - Projekt umowy

Załącznik nr 8 - Dokumentacje techniczne


Otwarcie ofert


Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.09.2017


Wybór oferty


Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 02.10.2017


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/7/2017 z dnia 09.10.2017

ZAMÓWIENIE ZP/6/2017 - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.


Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/6/2017 z dnia 19.08.2017


Informacje dodatkowe

Treść ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.08.2017 r. i została opublikowana w dniu 19.08.2017 r.


SIWZ i załączniki:

SIWZ do ZP/6/2017

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - JEDZ

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 6 - Projekt umowy


Wyjaśnienia do SIWZ:

Wyjaśnienia z dnia 29.08.2017 r.


Informacja z otwarcia ofert
:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/6/2017 z dnia 05.09.2017


Ogłoszenie o wyborze oferty
:

Ogłoszenie o wyborze oferty ZP/6/2017 z dnia 18.09.2017


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/6/2017 z dnia 03.10.2017

ZAMÓWIENIE ZP/5/2017 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych i odebranych z terenu Gminy Miejskiej Lubin


Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/5/2017 z dnia 21.06.2017


SIWZ i załączniki:

SIWZ do ZP/5/2017

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - JEDZ

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 6 - Projekt umowy


Wyjaśnienia do SIWZ


Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 04.07.2017

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 14.07.2017


Informacja z otwarcia ofert


Informacja z otwarcia ofert - ZP/5/2017 z dnia 02.08.2017


Ogłoszenie o wyborze oferty


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/5/2017 z dnia 17.05.2017


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/5/2017 z dnia 31.08.2017

ZAMÓWIENIE ZP/4/2017- Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Miejskiej Lubin


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/4/2017 z dnia 07.06.2017

ZAMÓWIENIE ZP/3/2017 - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubin


Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Informacja o zamiarze zawarcia umowy - ZP/3/2017 z dnia 15.05.2017Informacje dodatkowe

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy) zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.05.2017 r. pod numerem 2017/S 095-187314.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia - ZP/3/2017 z dnia 02.06.2017


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/3/2017 z dnia 07.06.2017

ZAMÓWIENIE ZP/2/2017 - Świadczenie usług porządkowych


Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/2/2017 z dnia 15.02.2017


Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/2/2017 z dnia 24.02.2017


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/2/2017 z dnia 15.03.2017

ZAMÓWIENIE ZP/1/2017 - Świadczenie usług porządkowych


Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/1/2017 z dnia 25.01.2017


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP/1/2017 z dnia 27.01.2017

Zamówienia publiczne (sektorowe podprogowe) 2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP63/2017 - Dostawa paliw płynnych.


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/63/2017 z dnia 28.12.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/63/2017 z dnia 24.01.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/63/2017 z dnia 13.02.2018


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP62/2017 - Dostawa wodomierzy oraz elementów systemu odczytów radiowych.


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/62/2017 z dnia 21.12.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/62/2017 z dnia 17.01.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/62/2017 z dnia 13.02.2018

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP60/2017 - Odbiór oraz przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 wytwarzanych podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/60/2017 z dnia 29.11.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/60/2017 z dnia 18.12.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/60/2017 z dnia 23.01.2018

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP58/2017 - Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Kasztanowej, Cisowej, Dębowej, Wiązowej, Jarzębinowej, Akacjowej, Jana Pawła II - etap II.


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/58/2017 z dnia 17.11.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/58/2017 z dnia 06.12.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/58/2017 z dnia 20.12.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP55/2017 - Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kisielewskiego.


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/55/2017 z dnia 14.11.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/55/2017 z dnia 27.11.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/55/2017 z dnia 13.12.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP46/2017 - Wykonanie rurociągu wody surowej z ujęcia Osiek przebiegającego w rejonie ogródków przy ul. Wrzosowej.


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/46/2017 z dnia 01.08.2017

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/46/2017 z dnia 14.09.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/46/2017 z dnia 02.10.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP38/2017 - Bezwykopowa renowacja kanałów sanitarnych za pomocą krótkiego rękawa poliuretanowego


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/38/2017 z dnia 10.07.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/38/2017 z dnia 27.07.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/38/2017 z dnia 30.08.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP37/2017 - Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/37/2017 z dnia 07.07.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/37/2017 z dnia 27.07.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/37/2017 z dnia 07.08.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP34/2017 - Dostawa samochodu ciężarowego z zamontowanym na stałe podnośnikiem koszowym


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/34/2017 z dnia 23.06.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/34/2017 z dnia 24.07.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/34/2017 z dnia 26.07.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP32/2017 - Zakup beczkowozu do przewozu wody pitnej.


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/32/2017 z dnia 07.06.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/32/2017 z dnia 03.07.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/32/2017 z dnia 31.07.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP24/2017 - Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wodno - kanalizacyjnych.


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/24/2017 z dnia 24.05.2017

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia - ZSP/24/2017 z dnia 29.06.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP19/2017 - Wykonanie przyłączy wody w ul. Tuwima, Reymonta, Norwida


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/19/2017 z dnia 25.04.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/19/2017 z dnia 10.05.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/19/2017 z dnia 25.05.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP17/2017 - Bezwykopowe renowacje studni kanalizacyjnych


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/17/2017 z dnia 24.04.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/17/2017 z dnia 26.05.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/17/2017 z dnia 05.06.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP10/2017 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do pawilonów handlowych przy ul. Drzymały


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/10/2017 z dnia 21.03.2017


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/10/2017 z dnia 04.04.2017


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/10/2017 z dnia 12.04.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP9/2017 - Bezwykopowa modernizacja kanałów sanitarnych za pomocą długiego rękawa epoksydowego


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/9/2017 z dnia 06.02.2017


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/9/2017 z dnia 28.02.2017


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/9/2017 z dnia 22.03.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP3/2017 - Modernizacja bezwykopowa sieci wodociągowej dn 600 przy ul. Chocianowskiej - etap I


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/3/2017 z dnia 31.01.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP1/2017 - Dostawa wodomierzy oraz modułów radiowych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/1/2017 z dnia 25.01.2017


Zamówienia publiczne (społeczne podprogowe) 2017

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP4/2017 - Usługi ochrony


Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - SZP/4/2017 z dnia 20.10.2017


Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - SZP/4/2017 z dnia 23.10.2017


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - SZP/4/2017 z dnia 04.12.2017

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP3/2017 - Świadczenie usług pocztowych


Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - SZP/3/2017 z dnia 15.09.2017


Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - SZP/3/2017 z dnia 29.09.2017


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - SZP/3/2017 z dnia 09.10.2017

Rok 2016

Zamówienia publiczne (klasyczne i sektorowe)ZAMÓWIENIE ZP/2/2016 - Modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku socjalno-biurowym na bazie zaplecza technicznego MPWiK Spółka z o.o. w Lubinie


Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/2/2016 z dnia 13.04.2016


Dokumentacja:

SIWZ

Projekt budowlany

Instalacje elektryczne

Instalacje sanitarne

Przedmiar budowlany

Przedmiar elektryczny

Przedmiar sanitarny


Odpowiedzi na zapytania do zapisów SIWZ:

Odpowiedzi z dnia 22.04.2016


Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/2/2016 z dnia 11.05.2016


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/2/2016 z dnia 14.09.2016


ZAMÓWIENIE ZP/1/2016 - Świadczenie usług porządkowych


Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/1/2016 z dnia 22.01.2016


Udzielenie zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/1/2016 z dnia 22.02.2016Zamówienia publiczne (sektorowe podprogowe)


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP60/2016 - Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 wytwarzanych na Oczyszczalni ścieków podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/60/2016 z dnia 29.12.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP68/2016 - Dostawa siarczanu żelaza do chemicznego strącania fosforu ze ścieków


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/68/2016 z dnia 27.12.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP65/2016 - Przebudowa części mechaniczno-biologicznej i rozbudowa części osadowo-biogazowej istniejacej oczyszczalni ścieków w Lubinie


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/65/2016 z dnia 20.12.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP62/2016 - Przebudowa części mechaniczno-biologicznej i rozbudowa części osadowo-biogazowej istniejacej oczyszczalni ścieków w Lubinie


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZSP/62/2016 z dnia 08.12.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP54/2016 - Przetwarzanie odpadów wytwarzanych na obiektach MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/54/2016 z dnia 26.10.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP52/2016 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Skłodowskiej-Curie (tereny przy byłej fabryce domów) - etap III


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/52/2016 z dnia 30.09.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP51/2016 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Skłodowskiej-Curie (tereny przy byłej fabryce domów) - etap II


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/51/2016 z dnia 30.09.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP42/2016 - Dostawa paliw płynnych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/42/2016 z dnia 15.09.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP46/2016 - Budowa sieci wodociągowej przy ul. Ścinawskiej (działka nr 381)


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/46/2016 z dnia 12.09.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP43/2016 - Budowa sieci wodociągowej przy ul. 1 Maja - etap II (od ul. Chocianowskiej do ul. Kolejowej)


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/43/2016 z dnia 22.08.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP40/2016 - Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kasztanowej, Cisowej, Wiązowej, Jarzębinowej, Akacjowej, Jana Pawła II w Lubinie - etap I


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/40/2016 z dnia 13.07.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP39/2016 - Wykonanie otworu awaryjnego III z A dla studni III z (303) na ujęciu wody Koźlice II

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/39/2016 z dnia 01.07.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP28/2016 - Dostawa polielektrolitów na Oczyszczalnię ścieków MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/28/2016 z dnia 30.06.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP35/2016 - Ułożenie rur osłonowych dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod drogą ekspresową S3 (w rejonie ul. Przemysłowej)


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/35/2016 z dnia 20.06.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP34/2016 - Modernizacja sterowania i automatyki zarządzającej pracą studni głębinowych oraz urządzeń technologicznych ZUW 5 w Lubinie


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/34/2016 z dnia 14.06.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP32/2016 - Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/32/2016 z dnia 13.06.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP31/2016 - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 05 wytwarzanego na Oczyszczalni ścieków podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/31/2016 z dnia 08.06.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP30/2016 - Bezwykopowa renowacja kanałów sanitarnych za pomocą krótkiego rękawa poliuretanowego


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/30/2016 z dnia 06.06.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP29/2016 - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 05 wytwarzanego na Oczyszczalni ścieków podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZSP/29/2016 z dnia 17.05.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP25/2016 - Dostawa samochodu ciężarowego ze skrzynią samowyładowczą


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/25/2016 z dnia 26.04.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP24/2016 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w ul. 1 Maja, Skłodowskiej-Curie i Bema - I etap


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/24/2016 z dnia 14.04.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP23/2016 - Bezwykopowe renowacje studni kanalizacyjnych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/23/2016 z dnia 11.04.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP21/2016 - Modernizacja metodą bezwykopową odcinka sieci wodociągowej dn 600mm przy ul. Chocianowskiej


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/21/2016 z dnia 08.04.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP8/2016 - Bezwykopowa modernizacja kanałów sanitarnych za pomocą długiego rękawa epoksydowego


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/8/2016 z dnia 04.03.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP3/2016 - Dostawa wodomierzy oraz elementów systemu odczytów radiowych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/3/2016 z dnia 02.02.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP2/2016- Dostawa elementów rusztu napowietrzającego do bloku biologicznego na Oczyszczalni ścieków


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/2/2016 z dnia 18.01.2016
Zamówienia publiczne (społeczne podprogowe)


ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP1/2016 - Usługi ochrony


Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - SZP/1/2016 z dnia 08.11.2016

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - SZP/1/2016 z dnia 24.11.2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - SZP/1/2016 z dnia 02.12.2016

Rok 2015

Zamówienia publiczne (klasyczne i sektorowe)ZAMÓWIENIE ZP/5/2015 - Świadczenie usług porządkowych

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/5/2015 z dnia 01.12.2015


SIWZ:

SIWZ do ZP 5/2015


Zmiany SIWZu:

Modyfikacja nr 1 z dnia 04.12.2015 r.


Wyjaśnienia do SIWZu:

Wyjaśnienia z dnia 08.12.2015 r.


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania :

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP/5/2015 z dnia 22.12.2015


ZAMÓWIENIE ZP/4/2015 - Usługi ochrony

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Usługi ochrony - ZP/4/2015 z dnia 09.11.2015

SIWZ do ZP/4/2015 z dnia 09.11.2015


Zmiany SIWZu:

Modyfikacja nr 1 z dnia 16.11.2015 r.


Wybór oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 24.11.2015 r.


Udzielenie zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02.12.2015 r.


ZAMÓWIENIE ZP/3/2015 - Świadczenie usług nadzoru serwisowego ZSI


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi - ZP/3/2015 z dnia 04.09.2015


Udzielenie zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP 3/2015 z dnia 09.11.2015 r.


ZAMÓWIENIE ZP/2/2015 - Budowa ogrodzenia oraz przyłącza kanalizacji deszczowej dla hali kortów tenisowych


Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Budowa ogrodzenia oraz przyłącza kanalizacji deszczowej dla hali kortów tenisowych - ZP/2/2015 z dnia 24.02.2015

SIWZ do ZP/2/2015 z dnia 24.01.2015

Dokumenty do ZP/2/2015:

Przedmiar - ogrodzenie

Przedmiar - przyłącze kanalizacji deszczowej

Dokumentacja - ogrodzenie

Dokumentacja - przyłącze kanalizacji deszczowej


Wyjaśnienia do SIWZ:

Treść wyjaśnień do SIWZ z dnia 05.03.2015 r.


Wybór oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty ZP 2/2015 z dnia 18.03.2015 r.


Udzielenie zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP 2/2015 z dnia 08.04.2015 r.


ZAMÓWIENIE ZP/1/2015 - Kredyt inwestycyjny długoterminowy na budowę hali tenisowej


Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony pn. Kredyt inwestycyjny długoterminowy na budowę hali tenisowej - ZP/1/2015 z dnia 23.01.2015

SIWZ do ZP/1/2015 z dnia 23.01.2015

Dokumenty Zamawiającego istotne przy ocenie ryzyka kredytowego (zgodnie z zał. 5 do SIWZ):

Dokument nr 1

Dokument nr 2

Dokument nr 3

Dokument nr 4

Dokument nr 5

Dokument nr 6

Dokument nr 7

Dokument nr 8

Dokument nr 9

Dokument nr 10

Dokument nr 11

Dokument nr 12

Dokument nr 13

Dokument nr 14

Dokument nr 15

Dokument nr 16

Dokument nr 17


Wyjaśnienia do SIWZ:


Treść wyjaśnień do SIWZ z dnia 12.02.2015 r.

Załączniki do wyjaśnień do SIWZ - część 1

Załączniki do wyjaśnień do SIWZ - część 2

Załączniki do wyjaśnień do SIWZ - część 3


Treść wyjaśnień do SIWZ z dnia 18.02.2015 r.


Treść wyjaśnień i zmian do SIWZ z dnia 20.02.2015 r.


Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu ZP/1/2015:

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu ZP/1/2015 z dnia 25.02.2015 r.


Wybór oferty do ZP/1/2015:

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP/1/2015 z dnia 11.03.2015 r.


Udzielenie zamówienia do ZP/1/2015:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP/1/2015 z dnia 07.04.2015 r.


Zamówienia publiczne (sektorowe podprogowe)ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP64/2015 - Odbiór oraz przetwarzanie odpadu o kodzie 19 08 05 (ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) w procesach odzysku lub unieszkodliwiania wytwarzanego podczas oczyszczania ścieków komunalnych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/64/2015 z dnia 23.12.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP63/2015 - Odbiór oraz odzysk odpadu o kodzie 19 08 05 (ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) w procesie kompostowania wytwarzanego podczas oczyszczania ścieków komunalnych

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZSP/63/2015 z dnia 09.12.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP56/2015 - Odbiór oraz odzysk odpadu o kodzie 19 08 05 (ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) w procesie kompostowania wytwarzanego podczas oczyszczania ścieków komunalnych

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZSP/56/2015 z dnia 30.11.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP52/2015 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej dz. nr 395 i 1070/11 oraz dla budynków przy ul. Okrzei 2 i Chocianowskiej 16

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/52/2015 z dnia 02.11.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP49/2015 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Skłodowskiej-Curie (fabryka domów)

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/49/2015 z dnia 21.10.2015


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/49/2015 z dnia 20.10.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP48/2015 - Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Olchowej, Bukowej, Sosnowej, Lipowej i Osiedlowej - etap II

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/48/2015 z dnia 20.10.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP45/2015 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Reja, Prusa i Odrodzenia - etap I

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/45/2015 z dnia 11.09.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP40/2015 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cedyńskiej i Skłodowskiej-Curie

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/40/2015 z dnia 02.09.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP39/2015 - Budowa sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 3 (w stronę ul. Małomickiej)

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/40/2015 z dnia 02.09.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP36/2015 - Dostawa samochodu osobowo-dostawczego

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/36/2015 z dnia 31.07.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP28/2015 - Dostawa, montaż i rozruch agregatu prądotwórczego

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/28/2015 z dnia 30.06.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP29/2015 - Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/29/2015 z dnia 15.06.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP24/2015 - Bezwykopowe renowacje studni kanalizacyjnych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/24/2015 z dnia 19.05.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP25/2015 - Budowa sieci wodociągowej DN 400 w ul. Kilińskiego (przebudowa w związku z budową boiska)

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/25/2015 z dnia 12.05.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP20/2015 - Wykonanie otworu zastępczego 7 z bis dla uszkodzonej studni 7 z (507) na ujęciu wody Osiek II

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/20/2015 z dnia 06.05.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP16/2015 - Bezwykopowa renowacja kanałów sanitarnych za pomocą krótkiego rękawa poliuretanowego

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/16/2015 z dnia 10.04.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP15/2015 - Wykonanie sieci wodociągowej w rejonie ulic: Olchowej, Bukowej, Sosnowej, Lipowej i Osiedlowej - etap I

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/15/2015 z dnia 09.04.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP 6/2015 - Bezwykopowa modernizacja kanałów sanitarnych za pomocą długiego rękawa epoksydowego

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/6/2015 z dnia 25.02.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP 2/2015 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla obiektów sportowych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/2/2015 z dnia 28.01.2015

Rok 2014

Zamówienia publiczne (klasyczne i sektorowe)


ZAMÓWIENIE ZP/4/2014 - Lubin: Budowa hali tenisowej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane ZP/4/2014 z dnia 06.10.2014

SIWZ do ZP/4/2014 z dnia 06.10.2014

Projekt budowlany do ZP/4/2014

Projekt wykonawczy do ZP/4/2014

Przedmiary do ZP/4/2014


Wyjaśnienia do ZP/4/2014 z dn. 13.10.2014 r.


Wyjaśnienia 1 do ZP/4/2014 z dn. 16.10.2014 r.

Wyjaśnienia 2 do ZP/4/2014 z dn. 16.10.2014 r.

- dokumentacja do Wyjaśnień do ZP/4/2014 z dn. 16.10.2014 r. (plik skompresowany .zip)

- mapa do celów projektowych do Wyjaśnień do ZP/4/2014 z dn. 16.10.2014 r. (plik skompresowany .zip)


Wyjaśnienia do ZP/4/2014 z dn. 17.10.2014 r.


Wyjaśnienia do ZP/4/2014 z dn. 20.10.2014 r.


Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP/4/2014 z dn. 24.10.2014 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP/4/2014 z dn. 14.11.2014 r.ZAMÓWIENIE ZP/3/2014 - Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków i laboratorium

Ogłoszenie o zamówieniu ZP/3/2014 z dnia 08.05.2014

SIWZ do ZP/3/2014 z dnia 08.05.2014

Projekt do ZP/3/2014

Przedmiar do ZP/3/2014

STWIOR do ZP/3/2014


Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP3/2014 z dnia 09.06.2014


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP3/2014 z dnia 24.06.2014ZAMÓWIENIE ZP/2/2014 - Dostawa komputerów biurkowych i przenośnych oraz systemów informatycznych

Ogłoszenie o zamówieniu ZP/2/2014 z dnia 05.02.2014

SIWZ do ZP/2/2014 z dnia 05.02.2014

Wyjaśnienia 1 do ZP/2/2014

Zmiany do SIWZ do ZP/2/2014


Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP2/2014 z dnia 24.02.2014


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP2/2014 z dnia 27.03.2014ZAMÓWIENIE ZP/1/2014 - Modernizacja pomieszczeń magazynowych na zaplecze parku edukacyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP1/2014 z dnia 10.01.2014

SIWZ do ZP1/2014 z dnia 10.01.2014

Dokumentacja do ZP1/2014

Wyjaśnienia 1 do ZP1/2014

Wyjaśnienia 2 do ZP1/2014


Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP1/2014 z dnia 05.02.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane z dnia 17.02.2014Zamówienia publiczne sektorowe podprogowe


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP 51/2014 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla obiektów sportowych

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZSP/51/2014 z dnia 07.01.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP 50/2014 - Zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/50/2014 z dnia 22.12.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/46/2014 - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/46/2014 z dnia 25.11.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/45/2014 - Budowa sieci wodociągowej przy ul. Skłodowskiej-Curie w Lubinie w drodze krajowej nr 3

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/45/2014 z dnia 29.10.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/44/2014 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Księcia Ludwika I

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/44/2014 z dnia 23.10.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/42/2014 - Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wójta Henryka

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/42/2014 z dnia 06.10.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/41/2014 - Dostawa paliw płynnych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/41/2014 z dnia 16.09.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/39/2014 - Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. Mickiewicza nr 32-36 i 20-24 do ul. Spacerowej - etap I i etap II A

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/39/2014 z dnia 13.08.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/38/2014 - Budowa sieci wodociągowej przy ul. Skłodowskiej-Curie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do torów kolejowych w kierunku KGHM

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/38/2014 z dnia 14.08.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/36/2014 - Czyszczenie i monitoring kolektora sanitarnego

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/36/2014 z dnia 12.08.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/34/2014 - Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Topolowej, Dębowej, Cisowej - Etap I

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/34/2014 z dnia 06.08.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/32/2014 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rynek 13-18

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/32/2014 z dnia 25.06.2014ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP/31/2014 - odbiór osadów

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/31/2014 z dnia 27.06.2014


Rok 2013

ZAMÓWIENIE ZP/1/2013 - Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 PLN.


Ogłoszenie o zamówieniu ZP1/2013 z dnia 28.01.2013


SIWZ do ZP1/2013


Wyjaśnienia do SIWZ ZP1/2013 z dnia 08.02.2013


Wyjaśnienia do SIWZ ZP1/2013 z dnia 13.02.2013


Wyjaśnienia do SIWZ ZP1/2013 z dnia 20.02.2013


Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP1/2013 z dnia 26.02.2013


Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP1/2013 z dnia 11.03.2013ZAMÓWIENIE ZP/2/2013 - Sprzedaż, dostawa i uruchomienie fabrycznie nowych komputerów.


Ogłoszenie o zamówieniu ZP2/2013 z dnia 05.03.2013


SIWZ do ZP2/2013


Wyjaśnienie do SIWZ ZP2/2013 z dnia 08.03.2013


Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP2/2013 z dnia 26.03.2013


Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP2/2013 z dnia 09.04.2013ZAMÓWIENIE ZP/3/2013 - Zamawiający ogłasza o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin".


Treść ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnoty Europejskich w dniu 15.03.2013r. i została opublikowana w dniu 20.03.2013r.


Ogłoszenie o zamówieniu ZP3/2013 z dnia 20.03.2013

SIWZ i załączniki:


SIWZ do ZP3/2013


Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


Załącznik nr 2 -Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1


Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia


Załącznik nr 4 - Wykaz usług wraz z dowodami


Załącznik nr 5 - Wykaz pojazdów


Załącznik nr 6 - Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia


Załącznik nr 7 - Oświadczenie o wielkości zatrudnienia


Załącznik nr 8 - Lista/informacja o podmiotach należących do grupy kapitałowej


Załącznik nr 9 - Zobowiązania do udostępnienia zasobów


Załącznik nr 10 - Oświadczenie że wykonawca spełnia wymagania dotyczące wyposażenia pojazdów w system monitoringu i czujników


Załącznik nr 11 - Oświadczenie o posiadaniu bazy


Załącznik nr 12 - Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia


Załącznik nr 13 - Projekt umowyPytania :

Wyjaśnienia do SIWZ ZP3/2013 z dnia 08.04.2013


Wyjaśnienia 1 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 11.04.2013

Wyjaśnienia 2 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 11.04.2013

Sprostowania z dnia 12.04.2013 do wyjaśnienia do SIWZ ZP3/2013 z dnia 08.04.2013

Wyjaśnienia 1 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 12.04.2013

Wyjaśnienia 2 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 12.04.2013

Wyjaśnienia 3 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 12.04.2013

Wyjaśnienia do SIWZ ZP3/2013 z dnia 15.04.2013

Sprostowania z dnia 15.04.2013 do wyjaśnienia do SIWZ ZP3/2013 z dnia 08.04.2013


Zmiany SIWZu :


Modyfikacja nr 1 z dnia 08.04.2013


Modyfikacja nr 2 z dnia 11.04.2013


Wybór oferty:


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP03/2013 z dnia 14.05.2013


Udzielenie zamówienia :

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP3/2013 z dnia 16.07.2013ZAMÓWIENIE ZP/4/2013 - Budowa fontanny przy ul. Kruczej wraz z przyłączami.


Ogłoszenie o zamówieniu ZP4/2013 z dnia 21.03.2013


SIWZ do ZP4/2013


Dokumentacja techniczna do ZP4/2013


Wyjaśnienia do SIWZ ZP4/2013 z dnia 03.04.2013


Wybór oferty :


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP4/2013 z dnia 16.04.2013


Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP4/2013 z dnia 23.04.2013ZAMÓWIENIE ZP/5/2013 - Zakup oprogramowania do PSION i podniesienie wersji do Kom Inkaso Pro /część ZSI /


Ogłoszenie o zamówieniu ZP5/2013 z dnia 29.03.2013

Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP5/2013 z dnia 10.07.2013ZAMÓWIENIE ZP/6/2013 - Dostawa agregatów i silników głębinowych


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP6/2013 z dnia 30.04.2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP6/2013 z dnia 14.05.2013ZAMÓWIENIE ZP/7/2013 - Dostawa serwera pod system zarządzania odpadami oraz komputerów biurowych z systemem informatycznym


Ogłoszenie o zamówieniu ZP7/2013 z dnia 15.05.2013

SIWZ do ZP7/2013


Pytania :


Wyjaśnienia do SIWZ ZP7/2013 z dnia 20.05.2013


Zmiany SIWZu :


Modyfikacja nr 1 z dnia 20.05.2013


Wybór oferty :


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP7/2013 z dnia 17.06.2013


Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP7/2013 z dnia 24.06.2013ZAMÓWIENIE ZP/8/2013 - Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych


Ogłoszenie o zamówieniu ZP8/2013 z dnia 20.06.2013


SIWZ do ZP8/2013


Pytania :


Wyjaśnienia do SIWZ ZP8/2013 z dnia 26.06.2013


Wyjaśnienia1 do SIWZ ZP8/2013 z dnia 26.06.2013


Wyjaśnienia2 do SIWZ ZP8/2013 z dnia 26.06.2013


Wyjaśnienia3 do SIWZ ZP8/2013 z dnia 26.06.2013


Wyjaśnienia4 do SIWZ ZP8/2013 z dnia 27.06.2013


Wybór oferty :


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP8/2013 z dnia 19.07.2013


Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP8/2013 z dnia 13.07.2013ZAMÓWIENIE ZP/9/2013 - Dostawa oleju opałowego


Ogłoszenie o zamówieniu ZP9/2013 z dnia 18.07.2013

SIWZ do ZP9/2013


Wybór oferty:


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP9/2013 z dnia 09.08.2013


Udzielenie zamówienia:


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP9/2013 z dnia 16.09.2013ZAMÓWIENIE ZP/10/2013 - Wykonanie modernizacji kotłowni olejowej na potrzeby ogrzewania oczyszczalni ścieków i laboratorium


Ogłoszenie o zamówieniu ZP10/2013 z dnia 18.07.2013

SIWZ do ZP10/2013


Pytania :


Wyjaśnienia do SIWZ ZP10/2013 z dnia 24.07.2013


Dokumentacja ZP10/2013


Przedmiary ZP10/2013


Wybór oferty :


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP10/2013 z dnia 08.08.2013


Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP10/2013 z dnia 20.08.2013ZAMÓWIENIE ZP/11/2013 - Dostawa paliw płynnych.


Ogłoszenie o zamówieniu ZP11/2013 z dnia 31.07.2013

SIWZ do ZP11/2013


Wyjaśnienia do SIWZ ZP 11/2013 z dnia 05.08.2013


Unieważnienie postępowania ZP 11/2013 z dnia 23.08.2013ZAMÓWIENIE ZP/12/2013 - świadczenie usług nadzoru serwisowego ZSI


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi ZP12/2013 z dnia 03.10.2013

Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP12/2013 z dnia 19.11.2013ZAMÓWIENIE ZP/13/2013 - świadczenie usług ochrony fizycznej i mienia na rzecz MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie


Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP13/2013 z dnia 25.11.2013


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP13/2013 z dnia 02.12.2013ZAMÓWIENIE ZP/14/2013 - usługi porządkowe


Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP14/2013 z dnia 10.12.2013


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP14/2013 z dnia 15.01.2014


Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Dariusz Oświeczyński
Data wytworzenia: 09-06-2014
Wprowadzil(a): Dariusz Oświeczyński
Data wprowadzenia: 09-06-2014 13:16
Zaktualizowal(a): Dariusz Oświeczyński
Ostatnia aktualizacja: 09-06-2014 13:52
Liczba odwiedzin: 3415