Rok 2013

ZAMÓWIENIE ZP/1/2013 - Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 PLN.


Ogłoszenie o zamówieniu ZP1/2013 z dnia 28.01.2013


SIWZ do ZP1/2013


Wyjaśnienia do SIWZ ZP1/2013 z dnia 08.02.2013


Wyjaśnienia do SIWZ ZP1/2013 z dnia 13.02.2013


Wyjaśnienia do SIWZ ZP1/2013 z dnia 20.02.2013


Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP1/2013 z dnia 26.02.2013


Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP1/2013 z dnia 11.03.2013ZAMÓWIENIE ZP/2/2013 - Sprzedaż, dostawa i uruchomienie fabrycznie nowych komputerów.


Ogłoszenie o zamówieniu ZP2/2013 z dnia 05.03.2013


SIWZ do ZP2/2013


Wyjaśnienie do SIWZ ZP2/2013 z dnia 08.03.2013


Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP2/2013 z dnia 26.03.2013


Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP2/2013 z dnia 09.04.2013ZAMÓWIENIE ZP/3/2013 - Zamawiający ogłasza o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin".


Treść ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnoty Europejskich w dniu 15.03.2013r. i została opublikowana w dniu 20.03.2013r.


Ogłoszenie o zamówieniu ZP3/2013 z dnia 20.03.2013

SIWZ i załączniki:


SIWZ do ZP3/2013


Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


Załącznik nr 2 -Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1


Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia


Załącznik nr 4 - Wykaz usług wraz z dowodami


Załącznik nr 5 - Wykaz pojazdów


Załącznik nr 6 - Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia


Załącznik nr 7 - Oświadczenie o wielkości zatrudnienia


Załącznik nr 8 - Lista/informacja o podmiotach należących do grupy kapitałowej


Załącznik nr 9 - Zobowiązania do udostępnienia zasobów


Załącznik nr 10 - Oświadczenie że wykonawca spełnia wymagania dotyczące wyposażenia pojazdów w system monitoringu i czujników


Załącznik nr 11 - Oświadczenie o posiadaniu bazy


Załącznik nr 12 - Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia


Załącznik nr 13 - Projekt umowyPytania :

Wyjaśnienia do SIWZ ZP3/2013 z dnia 08.04.2013


Wyjaśnienia 1 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 11.04.2013

Wyjaśnienia 2 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 11.04.2013

Sprostowania z dnia 12.04.2013 do wyjaśnienia do SIWZ ZP3/2013 z dnia 08.04.2013

Wyjaśnienia 1 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 12.04.2013

Wyjaśnienia 2 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 12.04.2013

Wyjaśnienia 3 do SIWZ ZP3/2013 z dnia 12.04.2013

Wyjaśnienia do SIWZ ZP3/2013 z dnia 15.04.2013

Sprostowania z dnia 15.04.2013 do wyjaśnienia do SIWZ ZP3/2013 z dnia 08.04.2013


Zmiany SIWZu :


Modyfikacja nr 1 z dnia 08.04.2013


Modyfikacja nr 2 z dnia 11.04.2013


Wybór oferty:


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP03/2013 z dnia 14.05.2013


Udzielenie zamówienia :

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP3/2013 z dnia 16.07.2013ZAMÓWIENIE ZP/4/2013 - Budowa fontanny przy ul. Kruczej wraz z przyłączami.


Ogłoszenie o zamówieniu ZP4/2013 z dnia 21.03.2013


SIWZ do ZP4/2013


Dokumentacja techniczna do ZP4/2013


Wyjaśnienia do SIWZ ZP4/2013 z dnia 03.04.2013


Wybór oferty :


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP4/2013 z dnia 16.04.2013


Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP4/2013 z dnia 23.04.2013ZAMÓWIENIE ZP/5/2013 - Zakup oprogramowania do PSION i podniesienie wersji do Kom Inkaso Pro /część ZSI /


Ogłoszenie o zamówieniu ZP5/2013 z dnia 29.03.2013

Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP5/2013 z dnia 10.07.2013ZAMÓWIENIE ZP/6/2013 - Dostawa agregatów i silników głębinowych


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP6/2013 z dnia 30.04.2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP6/2013 z dnia 14.05.2013ZAMÓWIENIE ZP/7/2013 - Dostawa serwera pod system zarządzania odpadami oraz komputerów biurowych z systemem informatycznym


Ogłoszenie o zamówieniu ZP7/2013 z dnia 15.05.2013

SIWZ do ZP7/2013


Pytania :


Wyjaśnienia do SIWZ ZP7/2013 z dnia 20.05.2013


Zmiany SIWZu :


Modyfikacja nr 1 z dnia 20.05.2013


Wybór oferty :


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP7/2013 z dnia 17.06.2013


Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP7/2013 z dnia 24.06.2013ZAMÓWIENIE ZP/8/2013 - Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych


Ogłoszenie o zamówieniu ZP8/2013 z dnia 20.06.2013


SIWZ do ZP8/2013


Pytania :


Wyjaśnienia do SIWZ ZP8/2013 z dnia 26.06.2013


Wyjaśnienia1 do SIWZ ZP8/2013 z dnia 26.06.2013


Wyjaśnienia2 do SIWZ ZP8/2013 z dnia 26.06.2013


Wyjaśnienia3 do SIWZ ZP8/2013 z dnia 26.06.2013


Wyjaśnienia4 do SIWZ ZP8/2013 z dnia 27.06.2013


Wybór oferty :


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP8/2013 z dnia 19.07.2013


Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP8/2013 z dnia 13.07.2013ZAMÓWIENIE ZP/9/2013 - Dostawa oleju opałowego


Ogłoszenie o zamówieniu ZP9/2013 z dnia 18.07.2013

SIWZ do ZP9/2013


Wybór oferty:


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP9/2013 z dnia 09.08.2013


Udzielenie zamówienia:


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP9/2013 z dnia 16.09.2013ZAMÓWIENIE ZP/10/2013 - Wykonanie modernizacji kotłowni olejowej na potrzeby ogrzewania oczyszczalni ścieków i laboratorium


Ogłoszenie o zamówieniu ZP10/2013 z dnia 18.07.2013

SIWZ do ZP10/2013


Pytania :


Wyjaśnienia do SIWZ ZP10/2013 z dnia 24.07.2013


Dokumentacja ZP10/2013


Przedmiary ZP10/2013


Wybór oferty :


Ogłoszenie o wyborze oferty ZP10/2013 z dnia 08.08.2013


Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP10/2013 z dnia 20.08.2013ZAMÓWIENIE ZP/11/2013 - Dostawa paliw płynnych.


Ogłoszenie o zamówieniu ZP11/2013 z dnia 31.07.2013

SIWZ do ZP11/2013


Wyjaśnienia do SIWZ ZP 11/2013 z dnia 05.08.2013


Unieważnienie postępowania ZP 11/2013 z dnia 23.08.2013ZAMÓWIENIE ZP/12/2013 - świadczenie usług nadzoru serwisowego ZSI


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi ZP12/2013 z dnia 03.10.2013

Udzielenie zamówienia :


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP12/2013 z dnia 19.11.2013ZAMÓWIENIE ZP/13/2013 - świadczenie usług ochrony fizycznej i mienia na rzecz MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie


Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP13/2013 z dnia 25.11.2013


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP13/2013 z dnia 02.12.2013ZAMÓWIENIE ZP/14/2013 - usługi porządkowe


Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP14/2013 z dnia 10.12.2013


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP14/2013 z dnia 15.01.2014


Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Dariusz Oświeczyński
Data wytworzenia: 30-11--1
Wprowadzil(a): Dariusz Oświeczyński
Data wprowadzenia: 09-06-2014 13:30
Zaktualizowal(a): Dariusz Oświeczyński
Ostatnia aktualizacja: 10-06-2014 09:26
Liczba odwiedzin: 3463