Rok 2015

Zamówienia publiczne (klasyczne i sektorowe)ZAMÓWIENIE ZP/5/2015 - Świadczenie usług porządkowych

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/5/2015 z dnia 01.12.2015


SIWZ:

SIWZ do ZP 5/2015


Zmiany SIWZu:

Modyfikacja nr 1 z dnia 04.12.2015 r.


Wyjaśnienia do SIWZu:

Wyjaśnienia z dnia 08.12.2015 r.


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania :

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP/5/2015 z dnia 22.12.2015


ZAMÓWIENIE ZP/4/2015 - Usługi ochrony

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Usługi ochrony - ZP/4/2015 z dnia 09.11.2015

SIWZ do ZP/4/2015 z dnia 09.11.2015


Zmiany SIWZu:

Modyfikacja nr 1 z dnia 16.11.2015 r.


Wybór oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 24.11.2015 r.


Udzielenie zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02.12.2015 r.


ZAMÓWIENIE ZP/3/2015 - Świadczenie usług nadzoru serwisowego ZSI


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi - ZP/3/2015 z dnia 04.09.2015


Udzielenie zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP 3/2015 z dnia 09.11.2015 r.


ZAMÓWIENIE ZP/2/2015 - Budowa ogrodzenia oraz przyłącza kanalizacji deszczowej dla hali kortów tenisowych


Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Budowa ogrodzenia oraz przyłącza kanalizacji deszczowej dla hali kortów tenisowych - ZP/2/2015 z dnia 24.02.2015

SIWZ do ZP/2/2015 z dnia 24.01.2015

Dokumenty do ZP/2/2015:

Przedmiar - ogrodzenie

Przedmiar - przyłącze kanalizacji deszczowej

Dokumentacja - ogrodzenie

Dokumentacja - przyłącze kanalizacji deszczowej


Wyjaśnienia do SIWZ:

Treść wyjaśnień do SIWZ z dnia 05.03.2015 r.


Wybór oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty ZP 2/2015 z dnia 18.03.2015 r.


Udzielenie zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP 2/2015 z dnia 08.04.2015 r.


ZAMÓWIENIE ZP/1/2015 - Kredyt inwestycyjny długoterminowy na budowę hali tenisowej


Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony pn. Kredyt inwestycyjny długoterminowy na budowę hali tenisowej - ZP/1/2015 z dnia 23.01.2015

SIWZ do ZP/1/2015 z dnia 23.01.2015

Dokumenty Zamawiającego istotne przy ocenie ryzyka kredytowego (zgodnie z zał. 5 do SIWZ):

Dokument nr 1

Dokument nr 2

Dokument nr 3

Dokument nr 4

Dokument nr 5

Dokument nr 6

Dokument nr 7

Dokument nr 8

Dokument nr 9

Dokument nr 10

Dokument nr 11

Dokument nr 12

Dokument nr 13

Dokument nr 14

Dokument nr 15

Dokument nr 16

Dokument nr 17


Wyjaśnienia do SIWZ:


Treść wyjaśnień do SIWZ z dnia 12.02.2015 r.

Załączniki do wyjaśnień do SIWZ - część 1

Załączniki do wyjaśnień do SIWZ - część 2

Załączniki do wyjaśnień do SIWZ - część 3


Treść wyjaśnień do SIWZ z dnia 18.02.2015 r.


Treść wyjaśnień i zmian do SIWZ z dnia 20.02.2015 r.


Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu ZP/1/2015:

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu ZP/1/2015 z dnia 25.02.2015 r.


Wybór oferty do ZP/1/2015:

Ogłoszenie o wyborze oferty do ZP/1/2015 z dnia 11.03.2015 r.


Udzielenie zamówienia do ZP/1/2015:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do ZP/1/2015 z dnia 07.04.2015 r.


Zamówienia publiczne (sektorowe podprogowe)ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP64/2015 - Odbiór oraz przetwarzanie odpadu o kodzie 19 08 05 (ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) w procesach odzysku lub unieszkodliwiania wytwarzanego podczas oczyszczania ścieków komunalnych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/64/2015 z dnia 23.12.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP63/2015 - Odbiór oraz odzysk odpadu o kodzie 19 08 05 (ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) w procesie kompostowania wytwarzanego podczas oczyszczania ścieków komunalnych

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZSP/63/2015 z dnia 09.12.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP56/2015 - Odbiór oraz odzysk odpadu o kodzie 19 08 05 (ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) w procesie kompostowania wytwarzanego podczas oczyszczania ścieków komunalnych

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZSP/56/2015 z dnia 30.11.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP52/2015 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej dz. nr 395 i 1070/11 oraz dla budynków przy ul. Okrzei 2 i Chocianowskiej 16

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/52/2015 z dnia 02.11.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP49/2015 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Skłodowskiej-Curie (fabryka domów)

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/49/2015 z dnia 21.10.2015


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/49/2015 z dnia 20.10.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP48/2015 - Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Olchowej, Bukowej, Sosnowej, Lipowej i Osiedlowej - etap II

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/48/2015 z dnia 20.10.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP45/2015 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Reja, Prusa i Odrodzenia - etap I

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/45/2015 z dnia 11.09.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP40/2015 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cedyńskiej i Skłodowskiej-Curie

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/40/2015 z dnia 02.09.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP39/2015 - Budowa sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 3 (w stronę ul. Małomickiej)

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/40/2015 z dnia 02.09.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP36/2015 - Dostawa samochodu osobowo-dostawczego

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/36/2015 z dnia 31.07.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP28/2015 - Dostawa, montaż i rozruch agregatu prądotwórczego

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/28/2015 z dnia 30.06.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP29/2015 - Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/29/2015 z dnia 15.06.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP24/2015 - Bezwykopowe renowacje studni kanalizacyjnych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/24/2015 z dnia 19.05.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP25/2015 - Budowa sieci wodociągowej DN 400 w ul. Kilińskiego (przebudowa w związku z budową boiska)

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/25/2015 z dnia 12.05.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP20/2015 - Wykonanie otworu zastępczego 7 z bis dla uszkodzonej studni 7 z (507) na ujęciu wody Osiek II

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/20/2015 z dnia 06.05.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP16/2015 - Bezwykopowa renowacja kanałów sanitarnych za pomocą krótkiego rękawa poliuretanowego

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/16/2015 z dnia 10.04.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP15/2015 - Wykonanie sieci wodociągowej w rejonie ulic: Olchowej, Bukowej, Sosnowej, Lipowej i Osiedlowej - etap I

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/15/2015 z dnia 09.04.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP 6/2015 - Bezwykopowa modernizacja kanałów sanitarnych za pomocą długiego rękawa epoksydowego

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/6/2015 z dnia 25.02.2015


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP 2/2015 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla obiektów sportowych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/2/2015 z dnia 28.01.2015

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Robert Palica
Data wytworzenia: 30-11--1
Wprowadzil(a): Robert Palica
Data wprowadzenia: 18-01-2016 14:25
Zaktualizowal(a): Robert Palica
Ostatnia aktualizacja: 20-01-2016 09:59
Liczba odwiedzin: 3463