Rok 2016

Zamówienia publiczne (klasyczne i sektorowe)ZAMÓWIENIE ZP/2/2016 - Modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku socjalno-biurowym na bazie zaplecza technicznego MPWiK Spółka z o.o. w Lubinie


Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/2/2016 z dnia 13.04.2016


Dokumentacja:

SIWZ

Projekt budowlany

Instalacje elektryczne

Instalacje sanitarne

Przedmiar budowlany

Przedmiar elektryczny

Przedmiar sanitarny


Odpowiedzi na zapytania do zapisów SIWZ:

Odpowiedzi z dnia 22.04.2016


Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/2/2016 z dnia 11.05.2016


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/2/2016 z dnia 14.09.2016


ZAMÓWIENIE ZP/1/2016 - Świadczenie usług porządkowych


Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/1/2016 z dnia 22.01.2016


Udzielenie zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/1/2016 z dnia 22.02.2016Zamówienia publiczne (sektorowe podprogowe)


ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP60/2016 - Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 wytwarzanych na Oczyszczalni ścieków podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/60/2016 z dnia 29.12.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP68/2016 - Dostawa siarczanu żelaza do chemicznego strącania fosforu ze ścieków


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/68/2016 z dnia 27.12.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP65/2016 - Przebudowa części mechaniczno-biologicznej i rozbudowa części osadowo-biogazowej istniejacej oczyszczalni ścieków w Lubinie


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/65/2016 z dnia 20.12.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP62/2016 - Przebudowa części mechaniczno-biologicznej i rozbudowa części osadowo-biogazowej istniejacej oczyszczalni ścieków w Lubinie


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZSP/62/2016 z dnia 08.12.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP54/2016 - Przetwarzanie odpadów wytwarzanych na obiektach MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/54/2016 z dnia 26.10.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP52/2016 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Skłodowskiej-Curie (tereny przy byłej fabryce domów) - etap III


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/52/2016 z dnia 30.09.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP51/2016 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Skłodowskiej-Curie (tereny przy byłej fabryce domów) - etap II


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/51/2016 z dnia 30.09.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP42/2016 - Dostawa paliw płynnych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/42/2016 z dnia 15.09.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP46/2016 - Budowa sieci wodociągowej przy ul. Ścinawskiej (działka nr 381)


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/46/2016 z dnia 12.09.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP43/2016 - Budowa sieci wodociągowej przy ul. 1 Maja - etap II (od ul. Chocianowskiej do ul. Kolejowej)


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/43/2016 z dnia 22.08.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP40/2016 - Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kasztanowej, Cisowej, Wiązowej, Jarzębinowej, Akacjowej, Jana Pawła II w Lubinie - etap I


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/40/2016 z dnia 13.07.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP39/2016 - Wykonanie otworu awaryjnego III z A dla studni III z (303) na ujęciu wody Koźlice II

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/39/2016 z dnia 01.07.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP28/2016 - Dostawa polielektrolitów na Oczyszczalnię ścieków MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/28/2016 z dnia 30.06.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP35/2016 - Ułożenie rur osłonowych dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod drogą ekspresową S3 (w rejonie ul. Przemysłowej)


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/35/2016 z dnia 20.06.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP34/2016 - Modernizacja sterowania i automatyki zarządzającej pracą studni głębinowych oraz urządzeń technologicznych ZUW 5 w Lubinie


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/34/2016 z dnia 14.06.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP32/2016 - Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/32/2016 z dnia 13.06.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP31/2016 - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 05 wytwarzanego na Oczyszczalni ścieków podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/31/2016 z dnia 08.06.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP30/2016 - Bezwykopowa renowacja kanałów sanitarnych za pomocą krótkiego rękawa poliuretanowego


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/30/2016 z dnia 06.06.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP29/2016 - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 05 wytwarzanego na Oczyszczalni ścieków podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZSP/29/2016 z dnia 17.05.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP25/2016 - Dostawa samochodu ciężarowego ze skrzynią samowyładowczą


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/25/2016 z dnia 26.04.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP24/2016 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w ul. 1 Maja, Skłodowskiej-Curie i Bema - I etap


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/24/2016 z dnia 14.04.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP23/2016 - Bezwykopowe renowacje studni kanalizacyjnych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/23/2016 z dnia 11.04.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP21/2016 - Modernizacja metodą bezwykopową odcinka sieci wodociągowej dn 600mm przy ul. Chocianowskiej


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/21/2016 z dnia 08.04.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP8/2016 - Bezwykopowa modernizacja kanałów sanitarnych za pomocą długiego rękawa epoksydowego


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/8/2016 z dnia 04.03.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP3/2016 - Dostawa wodomierzy oraz elementów systemu odczytów radiowych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/3/2016 z dnia 02.02.2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP2/2016- Dostawa elementów rusztu napowietrzającego do bloku biologicznego na Oczyszczalni ścieków


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/2/2016 z dnia 18.01.2016
Zamówienia publiczne (społeczne podprogowe)


ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP1/2016 - Usługi ochrony


Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - SZP/1/2016 z dnia 08.11.2016

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty - SZP/1/2016 z dnia 24.11.2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - SZP/1/2016 z dnia 02.12.2016
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Dariusz Oświeczyński
Data wytworzenia: 30-11--1
Wprowadzil(a): Dariusz Oświeczyński
Data wprowadzenia: 25-01-2017 13:45
Zaktualizowal(a): Dariusz Oświeczyński
Ostatnia aktualizacja: 25-01-2017 14:18
Liczba odwiedzin: 3463