Informacje ogólne o BIP

Instrukcja korzystania z BIP

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym utworzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Zasady dostępu do informacji nieudostępnionych

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001r. (art.10 i art.13) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Redakcja

Grzegorz Roszkowski
tel. (76) 746 80 20,
e-mail: g.roszkowski@mpwik.lubin.pl

Magdalena Szostak
tel. (76) 746 80 09,
e-mail: szostak@mpwik.lubin.pl
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski
Data wytworzenia: 11-04-2010
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski
Data wprowadzenia: 11-04-2010 12:40
Liczba odwiedzin: 3386