Organy Spółki

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników jest jednym z trzech organów spółki; musi wystąpić w każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i przypisane są do niego najważniejsze kompetencje; jest organem uchwałodawczym, realizującym część spraw z zakresu prowadzenia spółki.

Rada nadzorcza

Przewodniczący RN - Piotr Midziak
Zastępca Przewodniczącego RN - Paweł Wróblewski
Członek RN - Wojciech Malcher
Członek RN - Maria Wawryniewicz

Zarząd

Zarząd jest organem wykonawczym wobec uchwał Zgromadzenia wspólników, jest uprawniony do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania.

Skład Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie:
Prezes Zarządu - Ryszard Zubko
Wiceprezes Zarządu - Patryk Wild
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski
Data wytworzenia: 10-04-2010
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski
Data wprowadzenia: 10-04-2010 12:01
Liczba odwiedzin: 8136