Zgromadzenie wspólników MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

Zgromadzenie wspólników - jest najwyższą władzą w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, to organ uchwałodawczy, którego decyzje są nadrzędne w stosunku do pozostałych organów spółki.
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski
Data wytworzenia: 10-04-2010
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski
Data wprowadzenia: 10-04-2010 12:09
Zaktualizowal(a): Dariusz Oświeczyński
Ostatnia aktualizacja: 01-06-2018 14:21
Liczba odwiedzin: 8236