Rejestr zmian

Data aktualizacji Zaktualizował(a) Dokument
2017-10-20 13:46:54 Robert Palica Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP4/2017 - Usługi ochrony w podmenu
2017-10-20 13:44:25 Robert Palica Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP4/2017 - Usługi ochrony w podmenu
2017-10-20 13:38:10 Robert Palica Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP4/2017 - Usługi ochrony w podmenu
2017-10-20 13:37:05 Robert Palica Dodano nową stronę ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP4/2017 - Usługi ochrony do podmenu
2017-10-09 14:22:06 Robert Palica Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE ZP/7/2017 - „Modernizacja stropodachu budynku nr 2” i „Remont stropodachu budynków nr 5 i 6” na terenie bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie w podmenu
2017-10-09 13:25:04 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP3/2017 - Świadczenie usług pocztowych w podmenu
2017-10-03 11:18:34 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE ZP/6/2017 - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubin. w podmenu
2017-10-02 14:23:55 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE ZP/7/2017 - „Modernizacja stropodachu budynku nr 2” i „Remont stropodachu budynków nr 5 i 6” na terenie bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie w podmenu
2017-10-02 14:20:09 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP46/2017 - Wykonanie rurociągu wody surowej z ujęcia Osiek przebiegającego w rejonie ogródków przy ul. Wrzosowej. w podmenu
2017-09-29 12:34:33 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP3/2017 - Świadczenie usług pocztowych w podmenu
2017-09-27 10:56:56 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE ZP/5/2017 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych i odebranych z terenu Gminy Miejskiej Lubin w podmenu
2017-09-27 10:50:30 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE ZP/5/2017 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych i odebranych z terenu Gminy Miejskiej Lubin w podmenu
2017-09-27 10:32:48 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE ZP/5/2017 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych i odebranych z terenu Gminy Miejskiej Lubin w podmenu
2017-09-26 13:36:58 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE ZP/7/2017 - „Modernizacja stropodachu budynku nr 2” i „Remont stropodachu budynków nr 5 i 6” na terenie bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie w podmenu
2017-09-18 14:40:10 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE ZP/6/2017 - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubin. w podmenu
2017-09-15 14:41:52 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP3/2017 - Świadczenie usług pocztowych w podmenu
2017-09-15 14:40:40 Dariusz Oświeczyński Dodano nową stronę ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP3/2017 - Świadczenie usług pocztowych do podmenu
2017-09-15 10:42:40 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP46/2017 - Wykonanie rurociągu wody surowej z ujęcia Osiek przebiegającego w rejonie ogródków przy ul. Wrzosowej. w podmenu
2017-09-08 14:35:44 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE ZP/7/2017 - „Modernizacja stropodachu budynku nr 2” i „Remont stropodachu budynków nr 5 i 6” na terenie bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie w podmenu
2017-09-08 14:26:51 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE ZP/7/2017 - „Modernizacja stropodachu budynku nr 2” i „Remont stropodachu budynków nr 5 i 6” na terenie bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie w podmenu
2017-09-08 14:26:27 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE ZP/7/2017 - „Modernizacja stropodachu budynku nr 2” i „Remont stropodachu budynków nr 5 i 6” na terenie bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie w podmenu
2017-09-08 14:10:07 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE ZP/7/2017 - „Modernizacja stropodachu budynku nr 2” i „Remont stropodachu budynków nr 5 i 6” na terenie bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie w podmenu
2017-09-08 14:08:52 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE ZP/7/2017 - „Modernizacja stropodachu budynku nr 2” i „Remont stropodachu budynków nr 5 i 6” na terenie bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie w podmenu
2017-09-08 14:08:02 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE ZP/7/2017 - „Modernizacja stropodachu budynku nr 2” i „Remont stropodachu budynków nr 5 i 6” na terenie bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie w podmenu
2017-09-08 14:07:18 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE ZP/7/2017 - „Modernizacja stropodachu budynku nr 2” i „Remont stropodachu budynków nr 5 i 6” na terenie bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie w podmenu
1 2 3 4 ... 34 35 36 37 dalej »