Rejestr zmian

Data aktualizacji Zaktualizował(a) Dokument
2017-12-13 12:28:45 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP55/2017 - Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kisielewskiego. w podmenu
2017-12-06 12:24:41 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP58/2017 - Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Kasztanowej, Cisowej, Dębowej, Wiązowej, Jarzębinowej, Akacjowej, Jana Pawła II - etap II. w podmenu
2017-12-06 12:23:37 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP58/2017 - Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Kasztanowej, Cisowej, Dębowej, Wiązowej, Jarzębinowej, Akacjowej, Jana Pawła II - etap II. w podmenu
2017-12-05 07:37:09 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP4/2017 - Usługi ochrony w podmenu
2017-11-29 14:34:19 Robert Palica Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP60/2017 - Odbiór oraz przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 wytwarzanych podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych w podmenu
2017-11-29 14:33:54 Robert Palica Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP60/2017 - Odbiór oraz przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 wytwarzanych podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych w podmenu
2017-11-29 14:32:18 Robert Palica Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP60/2017 - Odbiór oraz przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 wytwarzanych podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych w podmenu
2017-11-29 14:30:08 Robert Palica Dodano nową stronę ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP60/2017 - Odbiór oraz przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 wytwarzanych podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych do podmenu
2017-11-27 13:25:59 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP55/2017 - Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kisielewskiego. w podmenu
2017-11-24 09:22:27 Robert Palica Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP4/2017 - Usługi ochrony w podmenu
2017-11-24 08:53:50 Robert Palica Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP4/2017 - Usługi ochrony w podmenu
2017-11-17 11:09:36 Robert Palica Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP58/2017 - Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Kasztanowej, Cisowej, Dębowej, Wiązowej, Jarzębinowej, Akacjowej, Jana Pawła II - etap II. w podmenu
2017-11-17 10:31:14 Robert Palica Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP58/2017 - Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Kasztanowej, Cisowej, Dębowej, Wiązowej, Jarzębinowej, Akacjowej, Jana Pawła II - etap I. w podmenu
2017-11-17 10:28:11 Robert Palica Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP58/2017 - Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej, Cisowej, Dębowej, Wiązowej, Jarzębinowej, Akacjowej, Jana Pawła II - etap I. w podmenu
2017-11-17 10:27:05 Robert Palica Dodano nową stronę ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP58/2017 - Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej, Cisowej, Dębowej, Wiązowej, Jarzębinowej, Akacjowej, Jana Pawła II - etap I. do podmenu
2017-11-16 10:52:19 Robert Palica Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE ZP/8/2017 - Świadczenie usług nadzoru serwisowego ZSI w podmenu
2017-11-16 10:50:28 Robert Palica Dodano nową stronę ZAMÓWIENIE ZP/8/2017 - Świadczenie usług nadzoru serwisowego ZSI do podmenu
2017-11-14 14:33:22 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP55/2017 - Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kisielewskiego. w podmenu
2017-11-14 14:32:18 Dariusz Oświeczyński Dodano nową stronę ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP55/2017 - Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kisielewskiego. do podmenu
2017-10-20 13:46:54 Robert Palica Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP4/2017 - Usługi ochrony w podmenu
2017-10-20 13:44:25 Robert Palica Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP4/2017 - Usługi ochrony w podmenu
2017-10-20 13:38:10 Robert Palica Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP4/2017 - Usługi ochrony w podmenu
2017-10-20 13:37:05 Robert Palica Dodano nową stronę ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP4/2017 - Usługi ochrony do podmenu
2017-10-09 14:22:06 Robert Palica Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE ZP/7/2017 - „Modernizacja stropodachu budynku nr 2” i „Remont stropodachu budynków nr 5 i 6” na terenie bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie w podmenu
2017-10-09 13:25:04 Dariusz Oświeczyński Zmodyfikowano treść strony ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE PODPROGOWE SZP3/2017 - Świadczenie usług pocztowych w podmenu
1 2 3 4 ... 35 36 37 38 dalej »