Status prawny Spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku restrukturyzacji Lubińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr LII/267/93 z dnia 12 października 1993 roku.

Spółka utworzona została 01 kwietnia 1994 roku na czas nieoznaczony, kapitał zakładowy Spółki
w wysokości 82.147.800,00 zł dzieli się na 117 354 równych udziałów o nominalnej wartości 700,00 zł każdy, których właścicielem jest Gmina Miejska Lubin.

MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000065204.
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski
Data wytworzenia: 10-04-2010
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski
Data wprowadzenia: 10-04-2010 11:59
Zaktualizowal(a): Robert Palica
Ostatnia aktualizacja: 08-05-2018 09:05
Liczba odwiedzin: 4802