Menu przedmiotowe

Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

Zamówienia publiczne (klasyczne i sektorowe) 2017

ZAMÓWIENIE ZP/8/2017 - Świadczenie usług nadzoru serwisowego ZSI


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/8/2017 z dnia 16.11.2017

ZAMÓWIENIE ZP/6/2017 - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.


Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/6/2017 z dnia 19.08.2017


Informacje dodatkowe

Treść ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.08.2017 r. i została opublikowana w dniu 19.08.2017 r.


SIWZ i załączniki:

SIWZ do ZP/6/2017

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - JEDZ

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 6 - Projekt umowy


Wyjaśnienia do SIWZ:

Wyjaśnienia z dnia 29.08.2017 r.


Informacja z otwarcia ofert
:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/6/2017 z dnia 05.09.2017


Ogłoszenie o wyborze oferty
:

Ogłoszenie o wyborze oferty ZP/6/2017 z dnia 18.09.2017


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/6/2017 z dnia 03.10.2017

ZAMÓWIENIE ZP/4/2017- Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Miejskiej Lubin


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/4/2017 z dnia 07.06.2017

ZAMÓWIENIE ZP/3/2017 - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubin


Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Informacja o zamiarze zawarcia umowy - ZP/3/2017 z dnia 15.05.2017Informacje dodatkowe

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy) zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.05.2017 r. pod numerem 2017/S 095-187314.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia - ZP/3/2017 z dnia 02.06.2017


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/3/2017 z dnia 07.06.2017

ZAMÓWIENIE ZP/2/2017 - Świadczenie usług porządkowych


Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/2/2017 z dnia 15.02.2017


Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/2/2017 z dnia 24.02.2017


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/2/2017 z dnia 15.03.2017

ZAMÓWIENIE ZP/1/2017 - Świadczenie usług porządkowych


Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/1/2017 z dnia 25.01.2017


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP/1/2017 z dnia 27.01.2017
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Dariusz Oświeczyński
Data wytworzenia: 25-01-2017
Wprowadzil(a): Dariusz Oświeczyński
Data wprowadzenia: 25-01-2017 13:59
Liczba odwiedzin: 3033