Menu przedmiotowe

Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

ZAMÓWIENIE ZP/5/2017 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych i odebranych z terenu Gminy Miejskiej Lubin


Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/5/2017 z dnia 21.06.2017


SIWZ i załączniki:

SIWZ do ZP/5/2017

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - JEDZ

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 6 - Projekt umowy


Wyjaśnienia do SIWZ


Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 04.07.2017

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 14.07.2017


Informacja z otwarcia ofert


Informacja z otwarcia ofert - ZP/5/2017 z dnia 02.08.2017


Ogłoszenie o wyborze oferty


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/5/2017 z dnia 17.05.2017


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/5/2017 z dnia 31.08.2017

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Dariusz Oświeczyński
Data wytworzenia: 30-11--1
Wprowadzil(a): Dariusz Oświeczyński
Data wprowadzenia: 23-06-2017 11:32
Zaktualizowal(a): Dariusz Oświeczyński
Ostatnia aktualizacja: 27-09-2017 10:56
Liczba odwiedzin: 3033