Menu przedmiotowe

Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

ZAMÓWIENIE ZP/6/2017 - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.


Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/6/2017 z dnia 19.08.2017


Informacje dodatkowe

Treść ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.08.2017 r. i została opublikowana w dniu 19.08.2017 r.


SIWZ i załączniki:

SIWZ do ZP/6/2017

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - JEDZ

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 6 - Projekt umowy


Wyjaśnienia do SIWZ:

Wyjaśnienia z dnia 29.08.2017 r.


Informacja z otwarcia ofert
:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/6/2017 z dnia 05.09.2017


Ogłoszenie o wyborze oferty
:

Ogłoszenie o wyborze oferty ZP/6/2017 z dnia 18.09.2017


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/6/2017 z dnia 03.10.2017

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Robert Palica
Data wytworzenia: 30-11--1
Wprowadzil(a): Robert Palica
Data wprowadzenia: 21-08-2017 10:15
Zaktualizowal(a): Dariusz Oświeczyński
Ostatnia aktualizacja: 03-10-2017 11:18
Liczba odwiedzin: 3033