Menu przedmiotowe

Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP17/2017 - Bezwykopowe renowacje studni kanalizacyjnych


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/17/2017 z dnia 24.04.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/17/2017 z dnia 26.05.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/17/2017 z dnia 05.06.2017

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Dariusz Oświeczyński
Data wytworzenia: 30-11--1
Wprowadzil(a): Dariusz Oświeczyński
Data wprowadzenia: 25-04-2017 11:46
Zaktualizowal(a): Robert Palica
Ostatnia aktualizacja: 05-06-2017 14:30
Liczba odwiedzin: 10751