Menu przedmiotowe

Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP19/2017 - Wykonanie przyłączy wody w ul. Tuwima, Reymonta, Norwida


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/19/2017 z dnia 25.04.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/19/2017 z dnia 10.05.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/19/2017 z dnia 25.05.2017

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Dariusz Oświeczyński
Data wytworzenia: 30-11--1
Wprowadzil(a): Dariusz Oświeczyński
Data wprowadzenia: 25-04-2017 14:48
Zaktualizowal(a): Robert Palica
Ostatnia aktualizacja: 25-05-2017 14:14
Liczba odwiedzin: 10751