Menu przedmiotowe

Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP24/2017 - Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wodno - kanalizacyjnych.


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/24/2017 z dnia 24.05.2017

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia - ZSP/24/2017 z dnia 29.06.2017

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Robert Palica
Data wytworzenia: 30-11--1
Wprowadzil(a): Robert Palica
Data wprowadzenia: 25-05-2017 10:50
Zaktualizowal(a): Robert Palica
Ostatnia aktualizacja: 29-06-2017 14:27
Liczba odwiedzin: 10751