Menu przedmiotowe

Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP34/2017 - Dostawa samochodu ciężarowego z zamontowanym na stałe podnośnikiem koszowym


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/34/2017 z dnia 23.06.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/34/2017 z dnia 24.07.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/34/2017 z dnia 26.07.2017

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Dariusz Oświeczyński
Data wytworzenia: 30-11--1
Wprowadzil(a): Dariusz Oświeczyński
Data wprowadzenia: 26-06-2017 09:52
Zaktualizowal(a): Robert Palica
Ostatnia aktualizacja: 27-07-2017 13:09
Liczba odwiedzin: 10751