Menu przedmiotowe

Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP46/2017 - Wykonanie rurociągu wody surowej z ujęcia Osiek przebiegającego w rejonie ogródków przy ul. Wrzosowej.


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/46/2017 z dnia 01.08.2017

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/46/2017 z dnia 14.09.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/46/2017 z dnia 02.10.2017

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Robert Palica
Data wytworzenia: 30-11--1
Wprowadzil(a): Robert Palica
Data wprowadzenia: 01-09-2017 12:32
Zaktualizowal(a): Dariusz Oświeczyński
Ostatnia aktualizacja: 02-10-2017 14:20
Liczba odwiedzin: 10751