Menu przedmiotowe

Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

Zamówienia publiczne (sektorowe podprogowe) 2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP60/2017 - Odbiór oraz przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 wytwarzanych podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/60/2017 z dnia 29.11.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP58/2017 - Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Kasztanowej, Cisowej, Dębowej, Wiązowej, Jarzębinowej, Akacjowej, Jana Pawła II - etap II.


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/58/2017 z dnia 17.11.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/58/2017 z dnia 06.12.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP46/2017 - Wykonanie rurociągu wody surowej z ujęcia Osiek przebiegającego w rejonie ogródków przy ul. Wrzosowej.


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/46/2017 z dnia 01.08.2017

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/46/2017 z dnia 14.09.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/46/2017 z dnia 02.10.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP38/2017 - Bezwykopowa renowacja kanałów sanitarnych za pomocą krótkiego rękawa poliuretanowego


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/38/2017 z dnia 10.07.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/38/2017 z dnia 27.07.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/38/2017 z dnia 30.08.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP37/2017 - Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/37/2017 z dnia 07.07.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/37/2017 z dnia 27.07.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/37/2017 z dnia 07.08.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP34/2017 - Dostawa samochodu ciężarowego z zamontowanym na stałe podnośnikiem koszowym


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/34/2017 z dnia 23.06.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/34/2017 z dnia 24.07.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/34/2017 z dnia 26.07.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP24/2017 - Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wodno - kanalizacyjnych.


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/24/2017 z dnia 24.05.2017

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia - ZSP/24/2017 z dnia 29.06.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP10/2017 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do pawilonów handlowych przy ul. Drzymały


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/10/2017 z dnia 21.03.2017


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/10/2017 z dnia 04.04.2017


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/10/2017 z dnia 12.04.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP9/2017 - Bezwykopowa modernizacja kanałów sanitarnych za pomocą długiego rękawa epoksydowego


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/9/2017 z dnia 06.02.2017


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/9/2017 z dnia 28.02.2017


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/9/2017 z dnia 22.03.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP3/2017 - Modernizacja bezwykopowa sieci wodociągowej dn 600 przy ul. Chocianowskiej - etap I


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/3/2017 z dnia 31.01.2017

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP1/2017 - Dostawa wodomierzy oraz modułów radiowych


Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/1/2017 z dnia 25.01.2017

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Dariusz Oświeczyński
Data wytworzenia: 25-01-2017
Wprowadzil(a): Dariusz Oświeczyński
Data wprowadzenia: 25-01-2017 14:08
Liczba odwiedzin: 10751