Menu przedmiotowe

Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP32/2017 - Zakup beczkowozu do przewozu wody pitnej.


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/32/2017 z dnia 07.06.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/32/2017 z dnia 03.07.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/32/2017 z dnia 31.07.2017

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Robert Palica
Data wytworzenia: 30-11--1
Wprowadzil(a): Robert Palica
Data wprowadzenia: 08-06-2017 12:09
Zaktualizowal(a): Robert Palica
Ostatnia aktualizacja: 31-07-2017 09:52
Liczba odwiedzin: 10751