Menu przedmiotowe

Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PODPROGOWE ZSP37/2017 - Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych


Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/37/2017 z dnia 07.07.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/37/2017 z dnia 27.07.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/37/2017 z dnia 07.08.2017

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Dariusz Oświeczyński
Data wytworzenia: 30-11--1
Wprowadzil(a): Dariusz Oświeczyński
Data wprowadzenia: 10-07-2017 07:45
Zaktualizowal(a): Robert Palica
Ostatnia aktualizacja: 07-08-2017 13:41
Liczba odwiedzin: 10751